Dè strategische
en flexibele partner

Wij zijn Geerling & Geerlings.

Geerling en Geerlings staat voor vernieuwing. Dit uit zich onder andere in de opleidingen die we verzorgen én dan met name de inhoud en de wijze waarop. Actuele en vooruitziende opleidingen die aansluiten op de huidige én toekomstige ontwikkelingen in het sociaal domein.

Daarnaast adviseren we onze opdrachtgevers over management-,  beleid- en uitvoeringsvraagstukken.

We detacheren professionals (in het hoger kader, midden kader en uitvoerend personeel) op het terrein van de participatiewet en de WMO.

Ook verzorgen we de werving en selectie van vast personeel waarbij training en opleiding een onderdeel kan zijn.

Waarom Geerling & Geerlings?

Kennis

Onze professionals werken bij diverse opdrachtgevers in het sociaal domein. Dit leidt tot een schat aan ervaring. De combinatie van deze ervaring en de Kennis/Vaardigheden waarover onze professionals beschikken maakt dat wij goede (tijdelijke) ondersteuning op maat kunnen bieden.

Innovatief

Geerling en Geerlings staat voor vernieuwing. Dit uit zich onder andere in de opleidingen die we verzorgen én dan met name de inhoud en de wijze waarop. Actuele en vooruitziende opleidingen die aansluiten op de huidige én toekomstige ontwikkelingen.

Kwaliteit

Dat kennis en kunde een belangrijke rol speelt bij de werving van nieuw personeel is volstrekt logisch. Wanneer wij een werving en selectie opdracht gegund krijgen, kijken we echter verder. De vraag die wij ons stellen is of de kandidaat (soft- en hard skills) ook past bij de wens van de opdrachtgever.

15 jaar G&G

Sinds 2001 draagt Geerling & Geerlings bij aan het ontwikkelen van mensen en organisaties, specifiek in het sociaal domein. Onze expertise is breed. Onze professionals werken in uiteenlopende opdrachten en projecten binnen het sociale domein. Wij hechten veel waarde aan het leveren van toegevoegde waarde voor de klant. Samen-werken aan beter! Wij laten uw organisatie excelleren door het beste uit mensen te halen en processen te optimaliseren. Wij investeren in talenten en brengen mensen en organisaties een stap verder in hun ontwikkeling. Wij onderscheiden ons omdat onze unitmanagers, accountmanagers en recruiters ook daadwerkelijk zelf opdrachten vervullen. Zij verstaan hun vak! Hierdoor zijn wij een serieuze gesprekspartner voor uw organisatie.