2,6 miljard voor maatregelen arbeidsmarkt

DEN HAAG – De gemeenten beschikken in 2015 bij elkaar over 2,6 miljard euro om te besteden aan werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Daarvan is ongeveer 1,8 miljard euro voor de sociale werkvoorziening, bestemd voor mensen met een beperking, en 800 miljoen kan ingezet worden voor de reïntegratie van mensen met een arbeidshandicap.
Dat heeft staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) vrijdagavond in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.
Hij geeft hierin een toelichting op de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) die het kabinet in januari 2013 wil laten ingaan.
De wet voegt de sociale werkvoorziening, de bijstand en de Wajong, de regeling voor jonggehandicapten, samen en moet een bezuiniging van 1,8 miljard euro opleveren.

Botsing
Eerder deze week botste de bewindsman met een groot deel van de oppositie, die een stijging van het aantal werklozen en sluiting van sociale werkplaatsen vreest.

De linkse partijen voorspellen dat mensen met een arbeidshandicap buiten de boot zullen vallen, omdat veel huidige voorzieningen wegvallen en er geen banen voor hen zijn. Tegelijk wordt gesneden in de begeleiding van deze specifieke groepen.

Budget
De Krom stelt dat hij geen budget per gemeente kan aangeven maar alleen een landelijk totaalbeeld, dat hij ”het gebundelde reïntegratiebudget” noemt. Hij wijst erop dat de gemeenten straks meer vrijheid krijgen hoe zij de middelen inzetten.

Met de maatregelen wil het kabinet toe naar minder mensen die in de sociale werkvoorziening zitten. Hier moeten alleen nog mensen terecht die alleen in een beschutte omgeving arbeid kunnen verrichten.

Uiteindelijk is het plan om het aantal beschutte werkplekken die gemeenten bieden terug te brengen van 90.000 plaatsen nu, naar 30.000.

© ANP