60 miljoen extra nodig voor Jeugdzorg

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept het ministerie van VWS op het extra budget dat is vrijgekomen voor de Jeugdzorg te besteden aan specialistische jeugdzorginstellingen.
Het gaat om 60 miljoen euro uit het zorgakkoord van april. 

Gemeenten willen specialistische centra waar kinderen uit heel het land zorg krijgen overeind houden. De kwestie werd eind april in een brandbrief ook al aangekaart door vijf gemeenten in de regio Zuidoost Utrecht. Hier staan traditiegetrouw veel instellingen waar kinderen uit het hele land worden opgevangen. Op grond van het zogeheten woonplaatsbeginsel zijn deze gemeenten verantwoordelijk voor zware en dure vormen van jeugdhulp aan jeugdigen van buiten de eigen regio. Hierdoor komen ze op jaarbasis zeker 15 miljoen euro tekort.Productiecijfers
In het bericht van de VNG schrijven gemeenten zich klem gezet te voelen tussen rijk en zorgaanbieders, doordat de benodigde informatievoorziening niet op orde is. ‘Problematisch is dat gemeenten geen bron hebben om de opgaven van de zorgaanbieders te verifiëren’, aldus de VNG. “Het rijk kan die productiecijfers van aanbieders per gemeente immers niet leveren vanuit de verschillende landelijke bronnen.”


Op grond van het recente begrotingsakkoord komt er extra geld vrij voor de jeugdzorg. VWS wil dit bedrag van 60 miljoen euro echter in tweeën knippen: een deel wordt toegevoegd aan het macrobudget voor de inkoop van jeugdzorg, een ander deel is specifiek bedoeld voor knelpunten in de bovenregionale hulpverlening. De VNG betwijfelt of het bedrag toereikend is. De VNG vindt dat ook de 90 miljoen euro die in 2015 vanuit het provinciefonds vrijkomt, zou moet kunnen worden gebruikt voor knelpunten in de jeugdzorg.

Bron: gemeente.nu