Basistraining MG

Doelstelling basistraining MG

Deelnemers beheersen na afloop van de basistraining MG alle technieken van motiverende gespreksvoering en kunnen deze in de praktijk toepassen.

Tijdens de basistraining wordt de theorie uitgediept. Daarnaast formuleren deelnemers individuele leerdoelen in de omgang met cliënten

Tijdens interactieve oefeningen en rollenspelen staat de ontwikkeling van deze individuele leerdoelen centraal.

Onderwerpen basistraining MG

Dag 1

Wat is motiverende gespreksvoering?

 • kenmerken van motivatie
 • waarom werkt het?
 • Wat kenmerkt jou en wat kan jij met MG?
 • eigen leerdoelen
 • hoe werkt ambivalentie bij jezelf?
 • Theorie en achtergronden
 • definitie en oorsprong MG
 • MG en de zelfdeterminatietheorie
 • MG, een doelgerichte methode
 • MG en de reactantietheorie
 • MG en de cognitieve dissonantie
 • MG en de zelfperceptietheorie
 • Grondhouding en werkingsprocessen
 • processen in de begeleiding van gedragsverandering
 • stadia van verandering
 • Casuïstiek en oefeningen
 • diverse oefeningen

Dag 2

De verschillende communicatiestijlen

 • de drie stijlen binnen MG
 • combineren van stijlen
 • De relatie met de cliënt
 • contact leggen
 • cliënt- en doelgericht tegelijk zijn, kan dat?
 • open vragen, reflecteren, bevestigen en samenvatten
 • Focus aanbrengen
 • waar gaan we heen, wie bepaalt wat?
 • richting aangeven en bepalen
 • Verandertaal
 • waarom veranderen mensen liever niet?
 • wat is verandertaal?
 • ambivalentie als aangrijpingspunt voor verandering
 • ambivalentie verkennen
 • van ambivalentie naar verandertaal
 • hoe lok je verandertaal uit?
 • vertrouwen uitlokken
 • verandertaal versterken
 • Oefenen met casuïstiek
 • diverse oefeningen

Dag 3

 • Bezwaartaal
 • vormen van bezwaartaal
 • hoe om te gaan met bezwaartaal
 • gesprekstechnieken voor het verkennen van bezwaartaal
 • Weerstand
 • wat is weerstand?
 • in welke situaties ontstaat weerstand?
 • omgaan met weestand
 • gesprekstechnieken om weerstand te voorkomen en te verminderen
 • omgaan met agressie
 • Plannen en borgen
 • wanneer start het planningsproces?
 • stevigheid van verandertaal
 • gereedheid verkennen
 • overgang naar borging
 • activeren
 • begeleiden van de actiefase
 • volhouden van de actiefase
 • Oefenen met casuïstiek
 • diverse oefeningen

Doelgroep

Inkomensconsulenten Klantmanagers werk Kwaliteitsmedewerkers Arbeidsdeskundigen Receptionisten Baliemedewerkers Beveiligingsambten

Duur
3 dagen (6 dagdelen van 3 uur per dagdeel)

Toets/certificaat
Na deelname ontvangt u een certificaat.

Cursusprijs
Afhankelijk van het aantal personen. Wij brengen graag een offerte op maat uit. Een groep bestaat b.v.k. uit 12 maar maximaal 15 personen.

BTW
De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Andere trainingen