Cursus consulent WMO

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).Officieel heet deze wet Wmo 2015. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving;
 • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Om de Wmo -maatwerkvoorzieningen goed uit te kunnen voeren werken veel gemeenten samen met een aantal professionele (zorg)organisaties op het gebied van :

 • uitvoering van de huishoudelijk hulp
 • uitvoering individuele begeleiding
 • collectief Wmo -vervoer (Regiotaxi)
 • hulpmiddelen/rolstoelen en scootmobielen

Programma / inhoud

 • Uitgangspunten WMO (1 dag)
 • Juridische kaders (1 dag)
 • Doelgroepen / indicatie (2 dagen waarvan 1 praktijkdag)
 • Mobiliteit  / Wonen / zorgen (2 dagen)

Na deze praktijkgerichte cursus beschikt u over gedegen kennis en vaardigheden om de ‘kanteling’ (van claim- en aanbodgericht naar vraag- en resultaatgericht werken) van de WMO effectief toe te kunnen passen. U kunt naar aanleiding van de  hulpvraag van cliënten een zorgvuldige indicatie afgeven, middelen efficiënt inzetten en structurele oplossingen aandragen.

Informatie en contact

Voor meer informatie over deze opleiding of een offerte kunt u contact opnemen met Reinaldo Sewrattan. Tel: 06-22442523  e- mail: r.sewrattan@matchme.nl

Doelgroep

Betrokken bij de uitvoering van de WMO geïnteresseerd om te gaan werken in het sociaal domein

Duur
6 dagen waarvan 1 dag praktijk workshop

Toets/certificaat
De cursus wordt afgerond met een toets. Bij een voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat. Indien de deelnemer onvoldoende resultaat heeft behaald heeft de deelnemen recht op 1 herkansing. De deelnemer kan tussentijds vragen stellen aan de trainer.

Cursusprijs
€ 1.995,- excl. Btw (inclusief alle kosten zoals accommodatie, lunch en lesmateriaal). Groep bestaat uit maximaal 15 cursisten.

BTW
De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Gerelateerde opleidingen