Masterclass Participatiewet

Gemeenten in Nederland zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Met de decentralisatie van verantwoordelijkheden op het gebied van maatschappelijke ondersteuning (Wmo), jeugdhulp en (arbeids)participatie ligt er de opgave voor gemeenten om een integraal en samenhangend beleid te voeren, waarbij ondersteuning op maat dichtbij de burger kan worden georganiseerd. Tijdens deze masterclass komen alle ontwikkelingen en meest recente jurisprudentie van de participatiewet aan de orde. Na afloop van de training is de cursist op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de wetswijzigingen met betrekking tot de Participatiewet.

Programma / inhoud

Inmiddels zijn we ruimschoots twee jaar verder na de invoering van de participatiewet. Hoe kijkt de bestuursrechter aan tegen de diverse thema’s? Inmiddels is er heel  veel jurisprudentie! Deze zal op een inspirerende, interactieve en  innovatieve manier de revue passeren.

  • Ontwikkelingen participatiewet zoals de kostendelersnorm, arbeidstoeleiding voor mensen met een arbeidsbeperking en de tegenprestatie;
  • jurisprudentie m.b.t. aanvraag bijstand en buiten behandeling laten,  inkomen en vermogen en  rechtmatigheidsonderzoek;
  • uitspraken bijzondere bijstand.

Locaties

Wij beschikken in Schiedam over een geweldige opleidingsruimte met uitstekende faciliteiten zoals voldoende multimedia mogelijkheden. Innoveren en samenwerken dragen wij hoog in ons vaandel. Mede daardoor kunnen wij in bijna elke stad een training aanbieden. Al onze opleidingsruimtes zijn uitstekend bereikbaar en beschikken over alle moderne middelen die je mag verwachten. Uiteraard verzorgen wij graag een in-company training bij u op locatie.

Informatie en contact

Voor meer informatie over deze opleiding of een offerte kunt u contact opnemen met Reinaldo Sewrattan. Tel: 06-22442523  e- mail: r.sewrattan@matchme.nl

Doelgroep

bijstandsconsulenten klantmanagers werkcoaches re-integratieconsulenten

Duur
1 dag

Toets/certificaat
Certificaat van deelname

Cursusprijs
€ 250,- excl. Btw (inclusief alle kosten zoals accommodatie, lunch en lesmateriaal). Een groep bestaat uit maximaal 15 cursisten.

BTW
De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Gerelateerde opleidingen