Voorliggende voorzieningen

Onder een voorliggende voorziening wordt verstaan : “elke voorziening buiten de participatiewet waarop de persoon of het gezin aanspraak kan maken, dan wel een beroep kan doen ter verwerving van middelen of ter bekostiging van specifieke uitgaven”.

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van voorliggende voorzieningen.
• een WW-uitkering;
• een Wajong-uitkering;
• een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO);
• een voorziening vanuit de ziektekostenverzekering;
• toeslagen.
Als de klant daadwerkelijk aanspraak kan maken op een voorliggende voorziening dan kan dat betekenen dat er geen recht op een participatiewet-uitkering en/of bijzondere bijstand bestaat. Bij een screening voorliggende voorzieningen bij gemeenten (die wij ook uitvoeren) constateren wij dat een substantieel deel van de bijstandsklanten “ten onrechte” en bijstandsuitkering ontvangt omdat er sprake is van een voorliggende voorziening. Dit kost de gemeenten jaarlijks miljoenen.
Wij bevelen aan om deze cursus jaarlijks te herhalen voor uw medewerkers die het recht op een uitkering beoordelen. De opleidingskosten zijn relatief laag en het risico op ten onrechte verstrekken van een uitkering is groot.

Programma / inhoud

De navolgende onderdelen komen daarbij uitgebreid aan de orde:

  • inrichting sociale zekerheidsstelsel;
  • wat zijn voorliggende voorzieningen in de zin van de Participatiewet;
  • arbeidsrecht;
  • toeslagenwet;
  • Welke alternatieven zijn er voor klanten;
  • studiefinanciering (Wsf en Wtos);
  • werkloosheid (WW, IOW en IOAW);
  • ziekte (ZW, loondoorbetaling, WIA, Wet Wajong);
  • volksverzekeringen (AOW, AKW en ANW);
  • zorgverzekering.

De cursus is praktisch van aard. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en opdrachten ontstaat een goed beeld voor een correcte uitvoeringspraktijk.

Informatie en contact

Voor meer informatie over deze opleiding of een offerte kunt u contact opnemen met Reinaldo Sewrattan. Tel: 06-22442523  e- mail: r.sewrattan@matchme.nl

Doelgroep

Bijstandsconsulenten klantmanagers werkcoaches re-integratieconsulenten.

Duur
1 dag

Toets/certificaat
De deelnemer ontvangt een certificaat van deelname.

Cursusprijs
€ 350,- excl. Btw (inclusief alle kosten zoals accommodatie, lunch en lesmateriaal). Groep bestaat uit maximaal 15 cursisten.

Voor een in-company cursus gelden gereduceerde tarieven. Vraag vrijblijvend een offerte.

BTW
De gemeente kan de BTW verrekenen met haar BTW-compensatiefonds.

Gerelateerde opleidingen