Begrotingstekort minder groot dan verwacht

Ons begrotingstekort over 2010 is niet 5,8% van het bruto binnenlands product, maar ‘slechts’ 5,2%. Een meevaller van 0,6%. Vooral de lage rentestand en hogere inkomsten werken positief door.

Gunstiger
Dat blijkt uit de Voorlopige Rekening van minister Jan Kees de Jager van Financiën. Dat document geeft een eerste, voorlopig beeld van de realisatie van de uitgaven en inkomsten van het Rijk over 2010. De verbetering van tekort komt deels doordat de belasting- en premieontvangsten 2 miljard euro hoger uitvallen dan voorzien. Ook wordt op diverse begrotingen niet al het geld besteed en is er een meevaller bij de rentelasten. De zorguitgaven zijn wel hoger dan geraamd.

Tekort is nog steeds te groot
Minister Jan Kees de Jager van Financiën sprak vrijdag na de ministerraad van een fors verschil ten opzichte van vorig najaar. ,,Dit is een mooie meevaller, maar het tekort is nog steeds groot.” De Jager ziet geen reden om de 18 miljard euro aan bezuinigingen die het kabinet gepland heeft nu te versoepelen. ,,Voor het op orde brengen van de overheidsfinanciën zijn de maatregelen nog steeds nodig die in het kabinet zijn afgesproken.”

Staatsschuld
De staatsschuld komt uit op 63 procent van het bruto binnenlands product, waar eerder 64 procent werd geraamd.

© RTLZ.nl