‘Bij agressie uitkering via Arbo-wet stoppen’

De vereniging van directeuren van de sociale diensten in ons land steunt het PvdA-voorstel om agressieve uitkeringstrekkers hun bijstand af te nemen. Maar de Divosa kiest wel voor een andere juridische route.
Mentaliteit

Het was PvdA kamerlid Ahmed Marcouch die deze week het idee opperde om de uitkering stop te zetten van mensen die zich herhaaldelijk tegenover de sociale dienst misdragen. ‘We moeten de mentaliteit van agressie en geweld doorbreken’, aldus de PvdA’er.

Agressie blijft probleem
Niet geheel verwonderlijk sluit voorzitter René Paas van de Divosa zich van harte aan bij de hartenkreet van Marcouch. ‘Agressie tegen ambtenaren blijft een enorm probleem. De regel is dat mensen die onzengast zijn zich fatsoenlijk moeten gedragen, maar de scheldpartijen en erger zijn soms niet van de lucht’.

Staak de dienstverlening
Aan het voorstel van Marcouch om bij geweld de uitkering formeel stop te zetten kleven volgens Paas echter de nodige juridische bezwaren. ‘Mensen hebben recht op hun geld, dat kun je niet zomaar afpakken’. Wel ziet hij een andere route die naar het zelfde doel leidt: bij drie maal agressief gedrag kan de dienstverlening worden gestaakt, waardoor vanzelf de uitkering opdroogt.

Via Arbo-wetgeving
Deze weg voert volgens Paas via de Arbo-wetgeving. Net als elke werknemer heeft een gemeente de plicht zijn werknemers een veilige werkplek te bieden. Komt de veiligheid door agressie van burgers in het geding dan moet de gemeente de ambtenaar beschermen. Dit kan door de agressieveling uit te sluiten van dienstverlening.

Privé-vetes
‘Juridisch is hier weinig tegen in te brengen, een aantal gemeenten voert dit beleid in de praktijk al’, aldus de voorzitter van de Divosa. Om te voorkomen dat de uitvoerende ambtenaren privé-vetes gaan uitvechten moet het uitsluiten natuurlijk met zorgvuldige procedures worden omkleed.

Gast moet zich gedragen
‘Denk aan een goede klachtencommissie en waarborgen hoe lang en hoe zwaar de uitsluiting dient te zijn.’ Mensen moeten natuurlijk niet hun hele leven worden uitgesloten. ‘Maar aan de ander kant blijft de regel dat wie bij ons te gast is, zich daarnaar dient te gedragen’.

Bron: Binnenlands Bestuur