De Participatiewet, een jaar later….

Inmiddels zijn we een jaar verder sinds de Participatiewet zijn intrede heeft gedaan. Maar hoe bevalt het tot nu toe? Waar lopen we tegenaan en wat zal worden aangepast. Per 1 januari 2016 is de nieuwe verzamelwet in werking getreden met de nieuwe gevolgen voor de kostendelersnorm . Daarnaast wordt de Wet Taaleis van kracht. Kortom een goed moment om uw medewerkers van de meest recente kennis te voorzien.

Op deze Actualiteitendag blikken we terug op het afgelopen jaar en staan we stil bij de meest recente veranderingen omtrent wetgeving. Deze dag is geschikt voor medewerkers die in de dagelijkse uitvoeringspraktijk actief zijn.

Groet,

Ray Geerling

Behoefte aan tijdelijke inzet van personeel?
Geerling & Geerlings Group is dé strategische partner binnen het sociaal domein. Wij beschikken over een groot netwerk en denken graag met u mee over de inzet van tijdelijk personeel middenkader en uitvoerend niveau. Denk hierbij aan klantmanagers werk, inkomen, wmo, jobhunters, beleidsmedewerkers, interim managers en projectleiders.

Young Professionals
Het afgelopen jaar hebben we meer dan 30 young professionals opgeleid voor het sociaal domein. Ook dit jaar gaan wij weer starten met het opleiden van jonge talenten. Wilt u ook talent in huis halen en heeft u behoefte aan gratis ondersteuningskracht? Neem dan contact met ons op!

Masterclass
Dit jaar gaan wij starten met een masterclass voor onze young professionals. We willen graag de bestuurders en beleidsmedewerkers van de toekomst gaan vormen. Werkt u ook mee aan de ontwikkeling van de toekomst van het sociaal domein? Wellicht heeft u een plekje voor deze talentvolle mensen om bijvoorbeeld als junior beleidsmedewerker mee te kijken in uw organisatie.

ACTUALITEITENDAG PARTICIPATIEWET

Het onderwerp van de eerstvolgende Actualiteitendag is
“De Participatiewet een jaar later…”
Docent: Ray Geerling

Tijdens de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

De participatiewet in de uitvoeringspraktijk
De verzamelwet SZW en de wijzigingen voor de uitvoering.
De Wet Taaleis, wel of niet een verandering.
Handreiking handhaving kostendelersnorm( hoe om te gaan met de uitzonderingen)
Wat zijn de gevolgen van de ALO kopregeling.
De ervaringen met de tegenprestatie.
Het opleggen van een bestuurlijke boete.
Het opleggen van arbeidsvoorwaarden en de toeleiding naar regulier werk.
Het toepassen van de loonkostensubsidie en de toeleiding van personen met een arbeidsbeperking naar de arbeidsmarkt
De problematiek van beschut werk.
De positie van vreemdelingen en het recht op bijstand.
De invulling van de begrippen woonstede, middelen en arbeidsbeperking.
Nieuwe ontwikkelingen in de jurisprudentie die van belang zijn voor de uitvoeringspraktijk.

Deze dag wordt op interactieve wijze bij u op locatie aangeboden; uw medewerker wordt geprikkeld mee te denken én te praten over de ontwikkelingen in het werkveld.

Wij bieden wij deze dag aan voor het zeer concurrerende tarief van € 2.500,00 per dag bij een maximale groepsgrootte van 20 deelnemers. Dit is exclusief BTW, materiaalkosten en reiskosten van de docent.

Minder of meer deelnemers? Neem voor maatwerk even contact met ons op!

E: r.sewrattan@geerling-geerlings.nl / M: 0622442523