Drie maanden geen bijstand als straf te zwaar

Drie maanden geen bijstandsuitkering wanneer er voor de eerste keer niet meegewerkt is aan een re-integratietraject, gaat te ver. Dat is het oordeel van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het terrein van sociaal bestuursrecht, in een hoger beroepzaak. Eén maand geen bijstandsuitkering vindt de Centrale Raad van Beroep wel gepast.

Bijzondere omstandigheden
Het ging in deze zaak om iemand met een bijstandsuitkering die voor de eerste keer niet meewerkte aan een re-integratietraject. Omdat er geen sprake was van bijzondere omstandigheden heeft de betreffende gemeente de standaardmaatregel toegepast, die erop neer komt dat er drie maanden lang geen bijstandsuitkering wordt uitbetaald. Ten onrechte, volgens de Centrale Raad van Beroep.

Prikkel
De rechter vindt dat in zo’n geval de Wet Werk en Bijstand een dergelijk zware standaardmaatregel niet toelaat. Volgens de wetsgeschiedenis is een bijstandsuitkering bedoeld om aan iedereen een inkomen te garanderen, maar zijn daar ook verplichtingen aan verbonden. Er moet bovendien een prikkel zijn voor de uitkeringsgerechtigde, om daaraan te voldoen. Een lichtere standaardmaatregel waarbij één maand geen bijstand wordt uitgekeerd, acht de Centrale Raad van Beroep acceptabel.