FNV verwerpt bestuursakkoord

AMSTERDAM – De FNV is tegen het concept-bestuursakkoord tussen het Rijk en de lagere overheden. In een brief die maandag gepubliceerd is op de website van de Volkskrant, roept Leo Hartveld van de vakcentrale gemeenten op het akkoord te verwerpen.

De gemeenten stemmen op 8 juni over het akkoord, waarin afspraken staan over de uitvoering van bezuinigingen en hervormingen op terreinen als de arbeidsmarkt, jeugdzorg en de AWBZ.

Doel is veel van die taken en verantwoordelijkheden door te schuiven van de rijksoverheid naar lagere overheden.

”Door het akkoord wordt een groot deel van de bezuinigingen bij de gemeenten neergelegd. Bovendien wordt er grof gesneden in de sociale zekerheid. De zwakste groepen in de samenleving worden hierdoor het meest geraakt”, aldus Hartveld, lid van het Federatiebestuur van de vakcentrale FNV.

© ANP