Gemeenten moeten door met WWNV

Ondanks de onduidelijke politieke situatie moeten gemeenten gewoon doorgaan met de voorbereidingen op de Wet werken naar vermogen. Dat advies geeft de vereniging van sociale diensten, Divosa. Ook de VNG raadt haar leden aan door te gaan met waar ze mee bezig waren. ‘Maar we willen vanuit Den Haag wel heel snel duidelijkheid over de financiën’, aldus de VNG.

Variant
Volgens Divosa is er veel steun voor de gedachte dat mensen gaan werken naar vermogen en dat verschillende regels aan de onderkant van de arbeidsmarkt samengevoegd worden. Een variant op de Wet werken naar vermogen zal in verkiezingsstrijd of daarna daarom opnieuw aan de orde komen, meent voorzitter René Paas.

Arbeidsmarktregio’s
‘Het besef dat werkgevers klanten zijn van de sociale diensten, is inmiddels onomkeerbaar’, meent Divosa. Gemeenten moeten daarom verder met verbetering van de werkgeversdienstverlening. De vorming van arbeidsmarktregio’s en een betere samenwerking met het UWV maken daar volgens Paas deel van uit. ‘WWNV of niet, zonder werkgevers geen werk’.

VNG
De Vereniging Nederlandse Gemeenten meent ook dat gemeenten er verstandig aan doen niet meteen alle activiteiten stil te leggen. ‘Als een gemeente bezig is samenwerkingspleinen in te richten of in overleg is met werkgevers, ga daar dan mee door’, luidt het advies. De vereniging hoopt wel dat er snel duidelijk wordt op hoeveel geld ze kunnen rekenen. ‘Normaal wordt in de meicirculaire duidelijk hoeveel geld er naar gemeenten komt, maar dat gaat nu ook niet door. Aan die onzekerheid moet snel een einde komen’, aldus een woordvoerder. Op 10 mei is er een overleg met de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken. De VNG wil dat ook demissionair premier Rutte aan dat overleg meedoet.

Uitstel aanvraag herstructureringsfonds
Het ministerie van Sociale Zaken heeft inmiddels laten weten dat de deadline voor het aanvragen van een bijdrage uit het herstructureringsfonds voor de sociale werkvoorziening is opgetrokken. De deadline stond op 30 april, maar omdat na de val van het kabinet veel onduidelijkheid over de Wwnv is, is de aanvraagdatum verplaatst naar 1 juni.