Gemotiveerd veranderen

Meer halen uit uw re-integratie en participatie? Sturen op de zelfstandigheid van de burger? De weerstand verlagen? Meer resultaat met minder energie, met een tijdbesparende en doelgerichte communicatiestijl?
Allerlei vragen die in het huidige sociaal domein centraal staan. Geerling & Geerlings biedt middels ons programma ‘motivational interviewing’ een oplossing voor deze vraagstukken. Daarbij biedt gemotiveerd veranderen consulenten ook meer inzichten en mogelijkheden passend binnen de nieuwe denk- en werkwijzen en de cultuurverandering.

[De bereidheid én het vermogen om te veranderen]
Bij ‘gemotiveerd veranderen’ maken wij gebruik van motiverende gespreksvoering. Het doel van deze communicatiestijl is de intrinsieke motivatie van cliënten te vergroten waardoor zij zelf de verantwoordelijkheid nemen in de te maken keuzes. Hierdoor ontstaat er een groter commitment om de verandering daadwerkelijk te realiseren. Wanneer het gaat om re-integratie en participatie is het gebruik van ‘gemotiveerd veranderen’ een zeer succesvolle methode voor duurzame uitstroom.
‘Gemotiveerd veranderen’ is door consulenten en trainers te gebruiken in zowel groepsgerichte programma’s als de individuele cliëntgesprekken.

[Motiverende gespreksvoering]
Motiverende gespreksvoering is een communicatiestijl die aansluit bij het thema ‘de zelfsturende burger’. Dankzij goede, professionele begeleiding zijn cliënten zelf in staat om te veranderen én de eigen verantwoordelijkheid te nemen bij de te maken keuzes.
Met behulp van motiverende gespreksvoering wordt geprobeerd de eigen motivatie van cliënten te vergroten, zodat er bij de cliënt een groter commitment ontstaat om de verandering te realiseren.
Cliënten zullen inzien welke voordelen er aan de verandering zitten en het gevoel hebben dat de verandering ook daadwerkelijk door henzelf te realiseren is.
Naast het vergroten van het belang om te veranderen, vermindert met motiverende gespreksvoering ook de weerstand, daar men niet het gevoel heeft onder druk te worden gezet om te veranderen.
Daarnaast draagt motiverende gespreksvoering bij aan de noodzakelijke cultuurverandering (denk- en werkwijze) in het sociaal domein.

[Voordelen op een rij]
– Intrinsieke motivatie om te veranderen
– Tijdbesparend en doelgericht
– Meer resultaat met minder energie
– Individueel of groepsgericht
– Focus op kansen en mogelijkheden
– Vermindering van de weerstand
– Sluit aan bij “de zelfsturende burger”
– Nieuwe inzichten en mogelijkheden voor de consulenten
– Verdere professionalisering van de organisatie vanuit de uitvoering
– Passend binnen nieuwe denk- en werkzijzen (cultuurverandering)

Geerling & Geerlings biedt consulenten/trainers die gebruik maken van ‘gemotiveerd veranderen’. Daarnaast bieden wij ook de volledige implementatie en een train-de-trainer-training speciaal voor de medewerkers die ook met ‘gemotiveerd veranderen’ gaan werken. Zo haalt u de kennis en kunde in huis.

Wanneer u benieuwd bent naar de voordelen van ‘motivational interviewing’ voor uw organisatie neem dan gerust eens contact op met John van der Vorst (06-46052794)