Hervorming uitkeringsstelsel mogelijk uitgesteld

Het samenvoegen van verschillende uitkeringen tot één regeling wordt mogelijk uitgesteld. De VNG dringt bij het ministerie van Sociale Zaken aan op uitstel tot 2013. Op een ledenbijeenkomst, gisteravond in Leiden, zei bestuurslid Kees Jan de Vet ‘het beeld te hebben dat staatssecretaris Paul de Krom daar zeer serieus naar wilde luisteren’.

Niet gehaald
In het regeerakkoord is opgenomen dat al vanaf volgend jaar de Wajong, Wet werk en bijstand en de Wet sociale werkvoorziening worden samengevoegd tot één regeling voor ‘de onderkant van de arbeidsmarkt’. Gemeenten moeten die ene regeling gaan uitvoeren. Vóór 1 februari zou De Krom een brief sturen naar de Tweede Kamer met op hoofdlijnen de uitwerking van dit plan, maar bij de VNG leeft de indruk dat die datum niet wordt gehaald.

Moeilijker
Het ministerie wil dat niet bevestigen. Wel zegt woordvoerder Nico Mokveld: ‘Tot op dit moment lopen de gesprekken nog. Iedere avond is er overleg en daar worden allerlei aandachtspunten voor het voetlicht gebracht. Maar elke dag dat je dooronderhandeld maakt het moeilijker de beoogde datum te halen.’

Risico
De VNG is in principe voorstander van het samenvoegen van de regelingen en overheveling naar gemeenten. Maar de vereniging heeft nog veel twijfels over de uitwerking. De gemeenten willen zeker weten dat ze niet een te groot financieel risico lopen en voorkomen dat de beleidsvrijheid van gemeenten wordt beperkt. Dat gebeurde eerder met de Wet maatschappelijke ondersteuning (die onder meer de thuiszorg regelt) en de gemeenten lijken daar een les uit getrokken te hebben. ‘Voor we tekenen willen we precies weten wat het zal inhouden en wat het gaat kosten’, zei De Vet. ‘De ene regeling wil ik geobjectiveerd doorgerekend zien voordat ik ja kan zeggen.’ Om die doorrekeningen te kunnen maken is tijd nodig, zegt de VNG, vandaar dat uitstel nodig zou zijn.

Bestuursakkoord
Op dit moment voert de VNG overleg met het kabinet over de totstandkoming van een bestuursakkoord, waarin afspraken voor de komende paar jaar worden vastgelegd. De Vet zei gisteren ook dat de vier grootste gemeenten geen bestuursakkoord willen als het uitstel tot 2013 er niet komt.

Bron: Binnenlands Bestuur