Innovatie in re-integratie

Onlangs (april 2014) presenteerden hoogleraren van de Universiteit Maastricht een onderzoek naar het gemeentelijk re-integratiebeleid in Limburg. De onderzoekers concluderen dat het gemeentelijk re-integratiebeleid op de schop moet! Eerder deed de Universiteit van Groningen en Amsterdam ook al een re-integratieverbeteronderzoek. Dit onderzoek trok in 2011 een soortgelijke conclusie.
Gedurende het onderzoek werd gekeken naar de manier waarop Limburgse gemeenten uitkeringsgerechtigden weer aan het werk proberen te helpen. Men concludeerde dat de aanpak in bijna alle gemeenten hetzelfde is, maar dat het nauwelijks effect heeft: “De uitstroom naar werk is gering.”
Andere belangrijke conclusie van het onderzoek was dat er voor veel uitkeringsgerechtigden een baan bij een reguliere werkgever niet mogelijk is. Werkgevers zijn hierbij lang niet altijd bereid om te investeren in werkplekken voor mensen met beperkingen.

Andere aanpak

Volgens de onderzoekers moeten gemeenten zich vooral richten op het creëren van extra werkgelegenheid. “Met de gapende tekorten die straks gaan ontstaan in het onderwijs en de zorgsector moet dat niet zo moeilijk zijn,” denkt men.
 Maar… re-integratie is een vak, en zeker geen “natte vingerwerk”! Kennis en kunde zitten vaak in de hoofden van uw professionals. Deze kennis wordt helaas in veel gevallen niet optimaal benut. Daarnaast hebben verschillende processen van de gemeenten een averechts effect op succesvolle re-integratie. Tijd om het “systeem” onder de loep te nemen en daar waar nodig te innoveren. Weet u bijvoorbeeld hoeveel uitkeringsgerechtigden op de zelfredzaamheidmatrix laag scoren? Weet u ook hoeveel van deze uitkeringsgerechtigden doeltrede 5 of 6 “scoren” (kunnen werken)? En, dat als je deze mensen niet de adequate ondersteuning biedt, ze (te) lang afhankelijk blijven van een uitkering met alle (sociale en emotionele) gevolgen van dien? Past uw beleid en verordeningen nog bij het huidige arbeidsklimaat en bent u innovatief?

Voldoende vragen die wij graag met u beantwoorden voor een succesvolle re-integratie!
In eerste instantie zult u gericht naar het door u ontwikkelde beleid en de verordeningen moeten kijken en uzelf hierbij de vraag stellen of deze nog passen bij het huidige arbeidsklimaat. Door een scala van methodieken en processen kan uw uitstroom naar werk aantoonbaar toenemen. Strikt aan de “poort” hoort bij het rechtmatig toekennen van uitkeringen. Eenmaal een uitkering dan verwacht de gemeente ook in veel gevallen minimaal een tegenprestatie.
In een klimaat waar er meer werk op de gemeenten afkomt met fors minder budget is (systeem)innovatie in veel gevallen de sleutel voor succes. De medewerkers (menskracht) en systemen hebt u waarschijnlijk al in huis of in de buurt. Een oplossing is vaak binnen handbereik!

Geerling & Geerlings beschikt over veel kennis en ervaring om u maximaal te ondersteunen in een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering in het algemeen en Werk, Inkomen en Zorg in het bijzonder. Neem gerust eens contact met ons op om de mogelijkheden van (systeem)innovatie bij uw organisatie te