Ontmanteling dreigt voor te duur UWV

Den Haag, 4 dec. Het voortbestaan van het UWV is uiterst onzeker geworden. De uitkeringsinstantie moet zoveel bezuinigen, dat dit volgens betrokkenen alleen mogelijk is door een groot aantal taken af te stoten.

Foto Bram Budel:

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) is nu op drie belangrijke fronten actief: als arbeidsbemiddelaar voor werklozen, als keuringsinstantie voor gehandicapten en als uitkeringsinstantie voor onder meer de WW. Van meet af aan is er kritiek geweest op de bundeling van deze activiteiten, die tot logge en dure besluitvorming zou leiden.

Naar aanleiding van forse budgetoverschrijdingen eerder dit jaar is het UWV doorgelicht door een externe commissie, in opdracht van de vorige minister van Sociale Zaken, Donner. In haar rapport, dat deze week is aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken maar nog niet is gepubliceerd, worden harde noten gekraakt over het UWV en Sociale Zaken, bevestigen betrokkenen op het ministerie. Zo zou de UWV-leiding bij onder andere het reïntegratiebeleid te weinig sturing hebben gegeven. Daardoor was er te weinig controle op de ambtenaren die werklozen aan het werk moesten helpen. Dat leidde tot forse kostenoverschrijdingen.

De commissie constateert dat de relatie van het UWV met het ‘moeder-ministerie’ is verstoord door slechte communicatie over en weer, iets dat ook het ministerie van Sociale Zaken zelf wordt aangerekend. Ook vraagt de commissie zich af of het UWV over voldoende competenties beschikt om haar taken goed uit te voeren.

Het UWV moet deze kabinetsperiode ruim één miljard euro bezuinigen. De kortingen gelden als een belangrijke testcase van de politieke wil van VVD, CDA en PVV om de bureaucratie met minder geld efficiënter te laten opereren.

Inmiddels wil een ruime Kamermeerderheid van onder meer VVD, CDA en PvdA arbeidsbemiddelingstaken van het UWV overhevelen naar de gemeenten. Het UWV zou zich moeten beperken tot gebieden waarop het aantoonbaar expertise heeft, zoals het betalen van uitkeringen en het keuren en aan het werk helpen van gehandicapte werknemers.

Bron: NRC Handelsblad