Onverwachte financiële tegenvaller gemeenten

Financieel slecht nieuws voor gemeenten: minister Donner van Binnenlandse Zaken laat in een brief aan de Tweede Kamer weten dat gemeenten de komende jaren minder geld krijgen van het Rijk. Vanaf 2012 moeten ze volgens hem rekening houden met een negatief accres.

Tegenvaller
Een tegenvaller, want op basis van de meest recente circulaire – die van december 2010 – mochten gemeenten er nog van uit gaan dat ze vanaf 2012 juist meer geld zouden krijgen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde eind vorig jaar dat gemeenten er tot 2015 gemiddeld elk jaar 150 miljoen euro extra aan algemene uitkering bij zouden krijgen. Bij elkaar opgeteld zou het gemeentefonds over vier jaar met 600 miljoen euro groeien.

Trap op, trap af
Die oude normeringsystematiek van samen de trap op, samen de trap af was in verband met de kredietcrisis tijdelijk buiten werking gesteld, maar wordt volgens afspraak in ere hersteld. De systematiek houdt in dat gemeenten een hogere algemene uitkering krijgen als het Rijk meer uitgeeft, een lagere uitkering als het Rijk bezuinigt.

Achteruitgang
Iedereen dacht dat dit kabinet voornamelijk aan het bezuinigen zou slaan, maar vanwege het toepassen van het trendmatig begrotingsbeleid zou het Rijk de komende jaren juist 2,2 miljard euro meer uitgeven. Dat resulteerde in die plus van 600 miljoen euro voor gemeenten, oftewel gemiddeld 1 procent per jaar nominaal. Bij een inflatie van 2 procent betekent dat overigens nog steeds een reële achteruitgang van 1 procent.

Negatief accres
Deze week stelt Donner dat in verband met het trap-op trap-af systeem in het gemeentefonds er ‘in 2012 en volgende jaren’ opeens sprake is van een negatief accres. Het ministerie van Binnenlandse Zaken was vrijdagmiddag niet meer bereikbaar voor commentaar.

Bron: Binnenlands Bestuur