Dè strategische
en flexibele partner

Wij zijn G&G


Geerling en Geerlings staat voor vernieuwing. Dit uit zich onder andere in de opleidingen die we verzorgen én dan met name de inhoud en de wijze waarop. Actuele en vooruitziende opleidingen die aansluiten op de huidige én toekomstige ontwikkelingen.


strategische
en flexibele
partner

Visie

Geerling & Geerlings levert graag een blijvende bijdrage in de ontwikkeling van mens en organisatie. Wij zijn hierbij van mening dat ontwikkelen alleen mogelijk is indien je wil en kan veranderen. Een verandering vraagt om een investering. Zodra mens en organisatie een gezamenlijk belang dragen en inzetten op een verandering dan vraagt dat uiteraard om een gezamenlijke investering. U zult in Geerling & Geerlings een partner treffen die vanuit kennis en kunde samen met u realistische doelen formuleert. We zullen altijd opbouwend kritisch zijn in het na te streven doel. We doen dit om op een zo efficiënt en effectief mogelijke manier het einddoel te behalen. Uiteindelijk steven we naar een doel, kwaliteit! Wij hanteren deze visie op al onze diensten en producten.

Sociaal ondernemerschap

Gemeenten hebben veel kennis van en ervaring met kwetsbare doelgroepen, maar ontberen noodzakelijke ervaring in het ondernemerschap. Terwijl een ondernemende manier van denken en werken veel oplevert. Het creëert kansen voor kwaliteitsverbetering en leidt tot innovatie. Gemeenten moeten ondernemender (bedrijfseconomisch) gaan werken. Maar hoe? Geerling en Geerlings heeft de ambitie om de uitvoeringspraktijk te verbeteren!
Hoe vraagt u zich af? Omdat wij veel kennis hebben van het sociale domein en ervaring hebben in het ondernemerschap!

"Wij lopen voorop
in het sociaal domein"

Ray Geerling

Ray Geerling is meer dan dertig jaar werkzaam in de sociale zekerheid. Hij was onder meer werkzaam in diverse directiefuncties zowel in het werkveld van de private als de publieke sociale zekerheid. Zijn werkzaamheden als trainer, adviseur en interim-manager hebben zich bewogen in zowel de deelterreinen werk, inkomen en zorg van de sociale zekerheid. Als voorbeelden van de verrichtte werkzaamheden kan worden genoemd directeur Landelijke Veranderingsorganisatie en de Taskforce Kwaliteit Bijstand.

Daarnaast heeft hij leiding gegeven aan vele reorganisatie- veranderings- en innovatieprocessen in de private en publieke sociale zekerheid. De laatste decennia jaar was hij onder meer als interim in verschillende directiefuncties werkzaam bij uitkeringsorganisaties. Tevens heeft hij in de laatste vijftien jaar een groot aantal gemeenten en instellingen geadviseerd over bedrijfsvoering, samenwerking en beleidsinnovatie.

Jhon Geerlings

John Geerlings heeft met 18 jaar ervaring in de sociale zekerheid zijn sporen ook ruimschoots verdiend. Op de leeftijd van 19 jaar startte hij zijn loopbaan als bijstandsmaatschappelijk werker bij de gemeente Delft. In de daarop volgende jaren bekleedde hij o.a. functies op de afdelingen Terugvordering en Verhaal, Fraude, Werk en Inkomen, Bezwaar en Beroep, en Re-integratie. Door zijn overstap naar een adviesbureau heeft hij in diverse projecten met succes veel Sociale Diensten kunnen ondersteunen. Dat bleef hij doen. Ook toen hij in 2002 zijn eigen detacherings- en adviesbureau Matching Overheidspersoneel oprichtte, wat inmiddels is uitgegroeid tot een middelgroot kwaliteitsbureau voor de overheid.