Sociale werkplaatsen pijnpunt bestuursakkoord

De sociale werkplaatsen zijn een pijnpunt in de onderhandelingen tussen het kabinet en gemeenten over het bestuursakkoord. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakte bekend dat “het bestuursakkoord, zoals het nu op tafel ligt een groot geschilpunt bevat. Dat betreft de sociale werkvoorziening.”

Herverdeling taken
Dat blijkt uit achterbanberaad bij de VNG over een concept-onderhandelaarsakkoord tussen het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen over de herverdeling van diverse taken. Met het akkoord is een overheveling van budgetten van in totaal 8,5 miljard euro gemoeid.

Ministerraad
De stand van zaken wordt vrijdag ook besproken in de ministerraad. Volgens de VNG is de komende dagen nog overleg met het kabinet.

Discussie
De afgelopen maanden was het meest discussie over de nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, de Wet werken naar vermogen, waarin de sociale werkplaatsen opgaan. Maar het akkoord gaat ook over het herverdelen van taken op onder meer het gebied van de AWBZ, jeugdzorg, ruimte, natuur en water.

400 miljoen bezuiniging
Het kabinet heeft gemeenten al een jaar uitstel geboden met de nieuwe regeling werken naar vermogen. Hierin worden de sociale werkplaatsen met de bijstand en Wajong voor mensen die van jongs af aan gehandicapt zijn, samengevoegd. Dit wordt in plaats van volgend jaar per 1 januari 2013 doorgevoerd. Wel begint het kabinet in 2012 onder meer al met 400 miljoen euro aan bezuinigingen op de re-integratiemiddelen voor het aan het werk helpen van werklozen.

Gevolgen bezuinigingen
De VNG vreest nog vooral voor gevolgen van bezuinigingen voor de sociale werkplaatsen, omdat het minderheidskabinet van VVD en CDA gedoogpartner PVV heeft toegezegd dat niet wordt getornd aan rechten van de huidige groep gehandicapten in deze voorziening. Nu vallen circa 100.000 mensen onder de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Deze groep zal volgens gemeenten jarenlang het overgrote deel van het budget opslokken, waardoor anderen niet goed geholpen kunnen worden.

Efficiënter werken
Staatssecretaris Paul de Krom (Sociale Zaken) zei eerder dat efficiënter gewerkt kan worden en veel gehandicapten niet in een beschutte werkplek, maar elders begeleid aan het werk kunnen. Nu kost een plek in de sociale werkplaatsen tussen de 25.000 en 26.000 euro. Dat kan met 20.000 tot 21.000 euro, zei De Krom.

© RTLZ.nl