Sterke stijging werkloosheid

Donderdag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend dat de werkloos in april met 24.000 personen is gestegen tot 489.000. Dat is 6,2 procent van de beroepsbevolking.
De stijging van de werkloosheid in april was relatief sterk. Gemiddeld over de afgelopen 3 maanden nam de werkloosheid met 7000 personen per maand toe.
Het is ruim 6 jaar geleden dat het werkloosheidspercentage hoger was dan 6 procent. Het aantal werklozen nam in april bij zowel mannen als vrouwen toe.

WW-uitkeringen
Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal ww-uitkeringen met ruim 3000 is gedaald tot 292.000. Er werden vorige maand vooral minder uitkeringen verstrekt aan mensen jonger dan 25 jaar en aan mannen.
Vrijwel alle sectoren vertoonden een daling van het aantal ww-uitkeringen. De afname was relatief het grootst bij seizoensgevoelige sectoren als landbouw en bouw.
Volgens de onderzoekers was ruim een kwart van de uitkeringen bestemd voor 55-plussers. Deze groep steeg het afgelopen jaar met bijna 14 procent tot 76.000. Het aantal uitkeringen voor jongeren tot 25 jaar is met 12.000 beperkt. Wel nam hun aantal het afgelopen jaar met bijna 41 procent sterk toe.

Bron: ANP