Uitdagingen voor toekomstig bestuurders

“Denken vormgeven vanuit de nieuwe werkelijkheid”

Op woensdag 9 mei verzorgt de Geerling & Geerlings Group een workshop op het Landelijk Congres Bestuurskunde 2012. Het thema van 12 twaalfde editie van het LCB is “Gezocht initiatiefnemers (m/v): hoe kan de kracht van de samenleving worden benut?”

De workshop van Geerlings & Geerlings zal gericht zijn op noodzaak van herstructurering van de sociale zekerheid en de uitdagingen voor (toekomstig) bestuurders.
Tijdens de workshop zal het huidige sociale zekerheidsstelsel worden geanalyseerd. Dat de demografische leeftijdsopbouw en de economische groeiverwachting vraagt om een heroverweging mogelijk duidelijk zijn. Alleen met een steekhoudende analyse, historisch besef en een gedegen visie op de toekomst kunnen we de verbetering realiseren. De noodzakelijke wijzigingen dienen daarbij niet alleen gestuurd te worden door geld, maar (juist) ook door de overtuiging dat een rechtvaardige sociale zekerheid de basis is van een beschaafde samenleving.