Wat kunnen wij voor u betekenen?

Detachering

Onder het motto “jong geleerd, oud gedaan” hebben wij Geerling & Geerlings opgericht. In de beginjaren richten we ons op het detacheren van tijdelijke krachten met bergen ervaring. Medewerkers die hun sporen in de sociale zekerheid meer dan verdiend hebben. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een toonaangevende strategische partner voor uw organisatie en detacheren wij naast uitvoerend personeel op het terrein van de participatiewet en de WMO ook teamleiders, unitmanagers, sectorhoofden en directieleden in het sociale domein. Wij hechten er veel waarde aan dat onze medewerkers van toegevoegde waarde zijn voor uw organisatie en trots zijn op hun vak en de organisatie waarvoor ze werken.

Interim management

Met onze advies en managementoplossingen werken wij aan de concrete verbetering van de uitvoeringskwaliteit in het sociale domein. Ons werkveld richt zich voornamelijk op het sociaal domein en specifiek op de sociale zekerheid. Wij hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en willen daar een positieve bijdrage aan leveren.

Het karakter van de opdrachten die we hebben uitgevoerd varieert en omvat vragen van overbruggingsmanagement, het ontwikkelen en implementeren van arbeidsmarktbeleid en strategische ontwikkelingsdoelstellingen, tot vraagstukken van programmamanagement voor de efficiënte inrichting van een sociale dienst of afdeling, of het ontwikkelen en implementeren van wijkteams en regionale leer-werkbedrijven in samenwerking met sociale diensten en wsw organisaties.

Consultancy

De sociale zekerheid is hard toe aan heroriëntatie, de maatschappelijke omgeving wijzigt zich immers in hoog tempo en de sociale zekerheid sluit niet meer aan op deze veranderingen. Wij hechten veel waarde aan het leveren van toegevoegde waarde voor de klant. Samen werken aan beter waarin wij je uitdagen voor een prikkelend inhoudelijk debat. Wij laten uw organisatie excelleren door het beste uit mensen te halen en processen te optimaliseren. Onze consultants werken zelf jarenlang in het sociaal domein, veelal op sleutelposities. Dit levert een schat aan informatie op die onderling wordt uitgewisseld en verbonden. Mede hierdoor lopen wij voorop in trends en nieuwe (digitale) ontwikkelingen en dragen wij bij aan innovatieve oplossingen voor uw organisatie.

Opleidingen

Omdat er veel vraag is naar de overdracht van kennis en kunde hebben we de Geerling & Geerlings Academy ontwikkeld. Een academy voor bestuurlijk onderwijs.

In ons eigen opleidingscentrum of op locatie bieden wij actuele én vooruitziende opleidingen aan.  De opleidingen worden veelal verzorgd door gecertificeerde trainers en/of deskundige docenten die zelf jarenlang werkzaam zijn in het sociale domein. Onze opleidingen worden voortdurend aangepast aan veranderende wet- en regelgeving en jurisprudentie waardoor de kwaliteit van onze opleidingen gewaarborgd is.

Training & Coaching

Met behulp van praktische coachingstechnieken op basis van beproefde coachingsmethoden ontwikkelen wij mens en organisatie. Onze professionals werken bij diverse opdrachtgevers in het sociaal domein. Dit leidt tot een schat aan ervaring. De combinatie van deze ervaring en de kennis/vaardigheden waarover onze professionals beschikken maakt dat wij goede (tijdelijke) ondersteuning op maat kunnen bieden bij onder andere: Cultuurinterventies, individuele / team-coaching / (individuele) begeleiding op maat.

Werving & Selectie

Dat kennis en kunde een belangrijke rol speelt bij de werving en selectie van nieuw personeel is volstrekt logisch. Wanneer wij een werving & selectie opdracht gegund krijgen, kijken we echter verder. Wij kijken of de kandidaat ook echt past (soft- en hard skills) bij de wensen van de opdrachtgever. Indien noodzakelijk kunnen wij de kennis en vaardigheden middels de Geerling & Geerlings Academie op het gewenste niveau brengen. Wat mag u van ons verwachten?
* Zorgvuldige intake
* Samenstellen gewenst persoonlijk profiel (competenties en drijfveren)
* Teamprofiel
* Voorselectie gekwalificeerde kandidaten
* Begeleiding selectieprocedure