Onze adviseurs

Onze adviseurs beschikken over ruime ervaring en hebben een frisse blik op het Sociaal Domein. Zij zijn inzetbaar op de gebieden Werk, Inkomen en Zorg op zowel uitvoerende functies zoals (integraal) klantmanagers, trainers, handhavers en medewerkers terugvordering en verhaal alsmede functies zoals juridisch medewerkers, beleidsmedewerkers, projectleiders en interim managers.

Onze adviseurs zijn op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied en beschikken over competenties om te werken in het sociaal domein van de toekomst. Daarnaast denken onze adviseurs – naast de dagelijkse uitvoering van de opdracht – graag met de opdrachtgevers mee in de (door)ontwikkelingen van nieuwe producten, andere denk- en werkwijzen (processen) en een effectievere en efficiëntere uitvoering. Voor opdrachtgevers zijn zij daarom vaak van meerwaarde voor de organisatie.

Hieronder treft u algemene profielen van adviseurs die binnenkort beschikbaar zijn voor een opdracht. Mocht u op zoek zijn naar tijdelijk personeel binnen uw organisatie, neem dan gerust eens contact met ons op.

Klantmanager Werk & Trainingen

Zeer ervaren adviseurs die naast het volledige beheer van een caseload op doelmatigheid uitstekende trainers zijn. Bij diverse opdrachtgevers hebben zij bijgedragen aan het (door)ontwikkelen en geven van diverse trainingen/workshops niet alleen gericht op re-integratie en participatie, maar ook op rechtmatigheid (rechten en plichten). Sterk in het begeleiden van kandidaten naar arbeid, individueel en groepsgericht, sturend op de intrinsieke motivatie en zelfsturing van de kandidaten.

Poortwachter Werk & Inkomen

Adviseurs met ruime ervaring aan de poort en het sturen op ‘werk boven inkomen’. In de relatief korte periode waarin zij met kandidaten kijken naar de reden van het aanvragen van een tijdelijke inkomensondersteuning en waarom deelname op de arbeidsmarkt nog niet is gerealiseerd weet men de kandidaat de juiste ondersteuning te bieden als het gaat om arbeidsinschakeling en motivatie. Zowel middels individuele gesprekken als (groepsgerichte) trainingen. Daarnaast zijn zij in staat een juiste screening te maken voor wat betreft de rechtmatigheid van de aanvraag.

Interim Manager

Met onze advies en managementoplossingen werken wij aan de concrete verbetering van de uitvoeringskwaliteit in het sociale domein. Het werkveld van onze interim managers richt zich voornamelijk op het sociaal domein en specifiek op de sociale zekerheid. Onze interim managers hebben oog  voor maatschappelijke ontwikkelingen en willen daar een positieve bijdrage aan leveren.

Het karakter van de opdrachten die wij doorgaans uitvoeren varieert en omvat vragen van overbruggingsmanagement, het ontwikkelen en implementeren van arbeidsmarktbeleid en strategische ontwikkelingsdoelstellingen, tot vraagstukken van programmamanagement voor de efficiënte inrichting van een sociale dienst of afdeling, of het ontwikkelen en implementeren van wijkteams en regionale leer-werkbedrijven in samenwerking met sociale diensten en wsw organisaties.

Al onze interim managers zijn de afgelopen jaren regelmatig betrokken bij verandertrajecten gericht op o.a. resultaatgericht werken, sturen op rendement, innovatie en projectmatig werken. Alle interim managers beschikken over aantoonbare ervaring met opdrachten waarin veranderkundige aspecten een dominante rol speelden.

Integraal Klantmanager

Zeer ervaren adviseurs die zeer breed inzetbaar zijn binnen uw organisatie. Of u nu integraal werkt of met specialisten op inkomen en werk. Ook voor wat betreft de positie binnen de organisatie (in de front of backoffice) is de integraal klantmanager breed inzetbaar. De kwaliteit van de adviseur is het beheren van een volledige caseload op zowel doel- als rechtmatigheid, van aanvraag tot uitstroom.

Participatie coach & Werkmakelaar

Bij deze functies staat de samenwerking met de werkgever en het matchen van de juiste kandidaten centraal. Onze adviseurs spreken de taal van de werkgever en weten deze te vertalen naar uw organisatie. Ondernemende adviseurs, die graag duurzame banden wil opbouwen met werkgevers, denken in mogelijkheden, flexibel zijn en weten wat er op de lokale arbeidsmarkt speelt. Voor werkgevers zijn zij een vraagbak en adviseur, voor kandidaten zijn zij een motivator.

Klantmanager Inkomen

Specialisten op het gebied van inkomen. Adviseurs die naast de dagelijkse afhandeling van aanvragen ook inzetbaar zijn als juridisch kwaliteitsmedewerker of coach en die op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen in wet- en regelgeving, ook voor wat betreft voorliggende voorzieningen en belastingrecht.
in verband met de huidige vraag naar adviseurs inkomen, zijn de adviseurs niet per direct inzetbaar

Kwaliteitsmedewerker

Onze kwaliteitsmedewerkers zijn de schakel tussen beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Ze zijn mede verantwoordelijk voor het optimaliseren van de kwaliteit van dienstverlening aan de klant, het rechtmatig werken en efficiënt werken. Afhankelijk van de inrichting van uw organisatie en uitvoeringsprocessen zijn zij uitstekend inzetbaar voor steekproeven, coaching, kwaliteitsanalyses en het ontwikkelen van kwaliteitsplannen.

Waarom Geerling & Geerlings?

Kennis

Geerling en Geerlings staat voor vernieuwing. Dit uit zich onder andere in de opleidingen die we verzorgen én dan met name de inhoud en de wijze waarop. Actuele en vooruitziende opleidingen die aansluiten op de huidige én toekomstige ontwikkelingen.

Vooruitziend

Geerling en Geerlings staat voor vernieuwing. Dit uit zich onder andere in de opleidingen die we verzorgen én dan met name de inhoud en de wijze waarop. Actuele en vooruitziende opleidingen die aansluiten op de huidige én toekomstige ontwikkelingen.

Kwaliteit

Geerling en Geerlings staat voor vernieuwing. Dit uit zich onder andere in de opleidingen die we verzorgen én dan met name de inhoud en de wijze waarop. Actuele en vooruitziende opleidingen die aansluiten op de huidige én toekomstige ontwikkelingen.

“Blijvende bijdrage aan de ontwikkeling van mens en organisatie”