Werkgevers roepen bedrijven op tot aanbieden stage

AMSTERDAM – Werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland roepen bedrijven op jongeren een stage of leerbaan aan te blijven bieden.

“Jeugdwerkloosheid en schooluitval dreigen door het ontbreken van praktijkplaatsen. Jong talent loopt het gevaar verloren te gaan”, zo stellen Bernard Wientjes (VNO-NCW) en Hans Biesheuvel (MKB-Nederland) op in een gezamenlijke brief aan werknemers.

Uit een onderzoek van FNV Jong bleek deze zomer dat het voor één op de vijf mbo’ers niet of heel moeizaam mogelijk is een stage te vinden. Daarom dreigt voor die groep een groot risico dat ze de opleiding niet kunnen afronden.

Noodsituatie

“Zonder praktijkervaring zit een mbo-diploma er niet in. Dit is echt een noodsituatie”, zo waarschuwde Dennis Wiersma van FNV Jong tegenover NU.nl.

VNO-NCW en MKB Nederland stellen de bedrijven in het vooruitzicht dat ze een fiscale tegemoetkoming van maximaal 2753 euro kunnen ontvangen als ze een jongere een leerplek aanbieden.

Volgens hen is het aannemen van een jongere werknemer bovendien voordelig voor het bedrijf zelf, via kennisoverdracht, minder fouten en een hogere productie. “Een verloren generatie is voor ons allemaal slecht”, zo stellen Wientjes en Biesheuvel.