Werkloosheid stijgt weer

De werkloosheid daalt niet meer, sterker nog, hij stijgt.

+20.000
In februari zaten 430.000 mensen zonder werk. Dat is ruim 20.000 meer dan de maand ervoor. In vergelijking met februari vorig jaar is de werkloosheid wél gedaald. De nieuwe werklozen zijn vooral mannen. Onder vrouwen is nog wel sprake van daling van de werkloosheid.

Bouw
Opvallend is dat er in februari minder werkzoekenden waren met een bouw-beroep. De bouw gaat door een diep dal.