Ondanks dat de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV) nog niet is aangenomen en er op een aantal punten een discussie wordt gevoerd over de invulling, is hervorming van de sociale zekerheid wel noodzakelijk. Immers, de huidige structuur en de doelstellingen voldoen niet aan de moderne samenleving.
Al op 1 januari 2012 zullen de eerste wijzigingen plaatsvinden.
Bent u klaar voor de WWNV? Welke gevolgen heeft de invoering van de WWNV voor uw organisatie en u? Daarnaast vraagt de WWNV én de arbeidsmarkt om een andere werkwijze en competenties van de consulent. Bezitten uw medewerkers de benodigde competenties en is uw beleid afgestemd op nieuwe doelgroepen?

Antwoord op vragen en handvatten voor de bedrijfsvoering
Om deze vragen te beantwoorden, organiseert de Geerling & Geerlings Group in september en oktober speciaal voor managers, teamleiders en beleidsmakers een aantal WWNV Cafés. Het doel van deze cafés is u voorzien van actuele informatie omtrent de aanstaande veranderingen (per 1 januari 2012 en 1 januari 2013) in het kader van de WWNV. Daarnaast biedt het WWNV Café u inspirerende handvatten voor uw bedrijfsvoering en de implementatie van WWNV én biedt het u oplossingen om na te gaan of uw organisatie en u ‘klaar zijn’ voor de WWNV.
Omdat de WWNV Cafés over meerdere data en lokaties worden georganiseerd, zullen de groepen -in tegenstelling tot de grote congressen- minder groot zijn en is er veel ruimte voor een actieve discussie en beantwoording van de vragen. Daarnaast biedt het café de mogelijkheid om met regionale collega’s van gedachten te wisselen over de WWNV en hetgeen er op u afkomt.

De Nieuwe Consulent
Tijdens de WWNV Cafés kijken we ook vooruit. In de hoofdlijnennotitie ‘Werken naar Vermogen’ is opgenomen dat een mentaliteitsomslag vereist is. Met de komst van de WWNV zullen zich nieuwe doelgroepen, zoals ex-Wajong’ers, aandienen. Daarnaast vraagt de huidige én toekomstige arbeidsmarkt over een andere aanpak en zal er een goede (betere?) samenwerking met WSW-bedrijven noodzakelijk zijn. Is uw organisatie hier op voorbereid? Maar belangrijker, weten uw consulenten wat ze moeten verwachten en welke competenties vereist zijn? ‘De Nieuwe Consulent’ geeft u inzicht in de gevraagde competenties en de wijze waarop een mentaliteitsverandering plaats moet vinden.

Meer informatie
Tijdens de WWNV Cafés is Ray Geerling de gespreksleider, docent en vraagbaak.
Voor meer informatie, data en tijden en om uzelf aan te melden, surft u naar www.geerling-geerlings.nl/wwnv-cafe/. Ook kunt u contact opnemen met de heer Will Stoof, telefonisch bereikbaar op 010 4270599 of per mail w.stoof@geerling-geerlings.nl.